Čišćenje prometnice

Prometna nesreća
19. listopada 2018.
Prometna nesreća
28. listopada 2018.

U nedelju 28. listopada 2018.godine u 19:47 sati dobivamo dojavu iz VOC-a JVP Varaždin o većoj količini vode na prometnici Varaždin Breg, Mozdernjak . Na mjesto događaja izlazimo s navalnim vozilom i 4 operativna vatrogasca. Dolaskom na mjesto događaja utvrđujemo da se radi o nanosu veće količine lišća na prometnicu koje je začepilo slivnike. Vršimo čišćenje slivnika i prometnice od lišća. Intervencija je završena u 20:55 sati.