Čišćenje šume Cukavec povodom Međunarodnog dana planeta Zemlja