Hvala Općini Gornji Kneginec

Blagoslov Vatrogasnog centra
19. siječnja 2023.
Obuka u simulatoru plamenih udara
4. ožujka 2023.

Na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Gornji Kneginec je na 1. sjednici donjelo Odluku o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda stambenog prostora za 30 operativnih vatrogasaca s područja Općine Gornji Kneginec. Među inima su od plaćanja naknade oslobođeni i operativni članovi vatrogasne postrojbe DVD-a Kneginec Gornji, kojima se Općina na taj način zahvalila što su sudjelovali na brojnim intervencijama.Stoga se i Dobrovoljno vatrogasno društvo Kneginec Gornji zahvaljuje od srca Općini Gornji Kneginec na ovakvom obliku javne potpore koja mnogo znači za domaćinstva operativnih dobrovoljnih vatrogasaca koja su oslobođena od plaćanja naknade.