Ispumpavanje vode

Vatrodojava Dječji vrtić Bubamara
1. lipnja 2023.
Tehnička intervencija – otvaranje vrata
19. lipnja 2023.

Dana 09.lipnja 2023.godine u 07:00 sati zaprimili smo poziv od djelatnika firme Ytres d.o.o. o potrebi ispumpavanja vode iz tehnoloških bazena kako bi se isti mogli očistiti. Na navedeni događaj izlazimo s kombi vozilom i 4 operativna vatrogasca. Vršimo ispumpavanje vode iz navedenih bazena te samim time omogućavamo djelatnicima ulazak u iste. Intervenciju završavamo u 11:09 sati.