Javne vježbe

21. srpnja 2023.

Javna vatrogasna pokazna vježba “Kneginec 2023”

U sklopu proslave Dana Općine Gornji […]
19. srpnja 2022.

Javna vatrogasna pokazna vježba “Kneginec 2022”

U sklopu proslave Dana Općine Gornji […]
19. srpnja 2021.

Javno pokazna vježba “Kneginec 2021”

U sklopu proslave Dana Općine Gornji […]
20. srpnja 2020.

Javno pokazna vježba Kneginec 2020

U sklopu proslave dana Općine Gornji […]
18. srpnja 2019.

Javno pokazna vježba Kneginec 2019

U sklopu proslave dana Općine Gornji […]
17. srpnja 2018.

Javno pokazna vježba Kneginec 2018

U sklopu proslave dana Općine Gornji […]
19. srpnja 2017.

Javno pokazna vježba Kneginec 2017

U sklopu proslave dana Općine Gornji […]
13. lipnja 2016.

Javna pokazna vježba Kneginec 2016

U ponedjeljak 13. lipnja 2016. godine […]