Održana radionica projekta „Budimo spremni“

3. Varaždinska vatrogasna utrka
18. rujna 2022.
12. Međunarodna utrka vatrogasaca Mali Lošinj
8. listopada 2022.

Općina Gornji Kneginec pozvala je sve udruge sa svog područja koje su u sustavu civilne zaštite da se odazovu na radionice i predavanja u sklopu projekta „Budimo Spremni“ kojeg provodi GDCK Varaždin i partner HGSS Stanica Varaždin. Riječ je o projektu edukacija kroz četiri radionice, koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna RH, a cilj mu je unaprijediti kapacitete udruga za pružanje pomoći mjesnom stanovništvu u kriznim i izvanrednim situacijama.Stoga je 28.09.2022.g. u višenamjenskom Vatrogasnom centru Kneginec održana prva radionica na temu „Budimo spremni – Upoznajmo naše područje“ gdje su prisutni imali priliku pobliže se upoznati s procjenom ključnih rizika za našu Općinu te načinom postupanja u slučaju krize ili ugroze

.Na ovoj prvoj radionici sudjelovalo je i 14 članova DVD-a Kneginec Gornji koji su i na ovaj način sustavnim radom i educiranjem ostvarili podizanje pripremljenosti za izvanredne događaje. Na radionici su sudjelovali i ostali članovi VZO-a Gornji Kneginec. Zahvaljujemo se ovim putem organizatorima i predavačima na prezentaciji korisnih savjeta.

#budimospremni

#gdckvaraždin