Osiguranje Križnog puta župe Sv. Marije Magdalene

Usluga prijevoza
10. ožujka 2023.
Počasna straža kod Isusovog groba
8. travnja 2023.

Dana 18.ožujka 2023.godine  održan  je Korizmeni Križni put pod geslom „ Obrati se i vjeruj evanđelju“. Križni put kretao se od  župne crkve Sv.Marije Magdalene u Knegincu i kroz naselja Gornji i Donji Kneginca kroz 14 postaja. Članovi DVD-a Kneginec Gornji u suradnji s kolegama iz DVD-a Donji Kneginec pratili su kolonu hodočasnika kako bi isti sigurno hodali nogostupom po javnim cestama i kako bi se na križnim postajama u miru, sabrani u molitvi sjedinili s Isusom na putu svog života.