Otvaranje vratiju kuće

Požar otvorenog prostora
27. ožujka 2016.
Prometna nereća
14. srpnja 2016.

U srijedu, 13.07.2016. godine, u 14:05 minuta zaprimamo dojavu  putem  mobilnog  tel. aparata (SMS – om) od VOC-a  JVP Varaždin o tehničkoj intervenciji otvaranja ulaznih vratiju kuće u Knegincu Gornjem, Toplička 193.

 Na intervenciju izlazimo u roku od 4 minute, sa petoricom operativnih vatrogasaca.

Dolaskom na mjesto intervencije dočekuje nas policija i susjedi koji potvrđuju da se u kući nalazi bolesna ženska osoba . Pomoću  alata za vađenje cilidra izvršili smo otvaranje dvojih ulaznih vratiju kako bi pružili pomoć  bolesnoj ženi.  Nakon otvaranja vratiju  vršimo pružanje prve pomoći bolesnoj osobi do dolaska hitne medicinske pomoći.