Tehnička intervencija – sanacija krovišta

Tehnička intervencija – čišćenje prometnice
14. srpnja 2023.
Tehnička intervencija – čišćenje prometnice
31. srpnja 2023.

Dana, 18.srpnja 2023.g. u 21:01 sati operativni članovi DVD-a Kneginec Gornji zaprimili su dojavu VOC-a JVP Varaždin o potrebi sanacije krovišta na kući. Na intervenciju izlazimo s navalnim vozilom i 6 operativnih vatrogasaca dok u pripremi ostaje 5 vatrogasaca. Pomoću trodijelnih ljestvi rastegači vračamo crijepova koje je vjetar bacio sa krovišta prilikom nevremena. Intervenciju završavamo u 22:27 sati.