Tehnička intervencija – spašavanje mačke

Vatrodojava Dječji vrtić Bubamara
23. svibnja 2021.
POŽAR OTVORENOG PROSTORA
8. srpnja 2021.

U ponedjeljak, 21.06.2021.g.na poziv VOC-a JVP grada Varaždina u 18:47 sati, pet operativnih članova vatrogasne postrojbe izašlo je na intervenciju spašavanja mačke koja je zapela u PVC cijevi za odvodnju oborinskih voda u Varaždin Bregu, Halić 110. Dolaskom na mjesto događaja pažljivo smo locirali mačku pomoću ogledaladuboko u odvodnoj cijevi koja je bila spojena na betonsko reviziono okno u koje je upala nesretna životinja. Nakon toga, budući da nismo mogli doseći preplašenu životinju u reviziono okno postavili smo odrezano deblo po kojem je mačka samaizašla van. Intervenciju završavamo u 20,00 sati.