Uklanjanje stabla

Ispumpavanje vode, čiščenje prometnice
3. srpnja 2019.
Požar kombi vozila
13. srpnja 2019.

Dana 06. srpnja 2019. godine u 14:34 sati dobivamo dojavu iz VOC-a JVP Varaždin o potrebi uklanjanja stabla koje se srušilo na kabel od struje i prijetilo padom na prometnicu u Varaždin Bregu, Mozdernjak 37 A. Na mjesto događaja izlazimo s navalnim vozilom i 7 operativnih vatrogasaca. Po dolasku na mjesto događaja pristupamo osiguranju mjesta događaja i vršimo regulaciju prometa do dolaska djelatnika Elektre Varaždin. Intervencija je završena u 15:31 sati.