Ustroj

Dobrovoljno vatrogasno društvo Kneginec Gornji udruženo je 1993. godine u Vatrogasnu zajednicu Općine Gornji Kneginec. Temeljem Procjene ugroženosti i plana zaštite od požara Društvo se 1999. godine proglašava postrojbom od općeg interesa za Općinu Gornji Kneginec te postaje središnja postrojba Općine Gornji Kneginec.

TIJELA UPRAVLJANJA

Tijela upravljanja Društvom predviđena Statutom su:

* Skupština – najviše tijelo upravljanja Društvom (čine ga svi članovi Društva)

* Upravni odbor – čini ga 9 članova

* Zapovjedništvo – čini ga 5 članova

* Nadzorni odbor – čine ga 3 člana

VODSTVO DRUŠTVA (za mandatno razdoblje od 2021. do 2026. godine):

PredsjednikDavorin  Cvek
ZapovjednikVjekoslav Vugrinec
Zamjenik  zapovjednikaIgor Kišiček
TajnikIgor  Cvek
SpremištarDanijel Paska
SpremištarIgor Vugrinec

UPRAVNI  ODBOR  (za mandatno razdoblje od 2021. do 2026. godine):

Davorin  CvekIgor  CvekVjekoslav Vugrinec
Igor KišičekJurica  ĐurđekDanijel  Paska
Marko  CvekMarko  ZorkoLaura  Levatić

ZAPOVJEDNIŠTVO  (za mandatno razdoblje od 2021. do 2026. godine):

Vjekoslav  VugrinecIgor KišičekNeven Čanjevac
Davorin CvekIgor Cvek

NADZORNI  ODBOR  (za mandatno razdoblje od 2021. do 2026. godine):

Dražen  CvekTomislav ŠestakPetar  Bedeković

Članovi DVD – a  Kneginec Gornji obnašaju i  dužnosti u hijerarhijski višim vatrogasnim organizacijama. Stoga u nastavku dajemo pregled naših predstavnika u takvim asocijacijama. 

Članovi DVD-a Kneginec Gornji  u višim vatrogasnim organizacijama:

Zapovjednik  VZO – aVjekoslav  Vugrinec
Član zapovjedništva VZVŽVjekoslav  Vugrinec
Zamjenik  zapovjednika VZO – aIgor Kišiček
Član predsjedništva  VZO – aDavorin  Cvek
Član Nadzornog odbora VZO – aDražen  Cvek

ČLANSTVO

Članstvo DVD-a Kneginec Gornji  trenutno broji 95 člana. Članovi su raspoređeni u određene kategorije, s obzirom na svoje  angažmane u DVD-u, kako slijedi:

Kategorija članstvaBroj članova
Operativni26
Izvršni33
Pričuvni25
Pomažući9
Veterani0
Počasni0
Vatrogasna mladež (12-18 god.)0
Vatrogasni podmladak (6-12 god.)0
UKUPNO93

OSPOSOBLJAVANJE ZA VATROGASNA ZVANJA

Članovi Društva redovito pohađaju stručna osposobljavanja. Osposobljavanje za zvanja u dobrovoljnom vatrogastvu postalo je potom svojevrsnom rutinom te obveza. Stoga u Društvu danas djeluje nekoliko članova s višim zvanjima u dobrovoljnom vatrogastvu.

Svi operativni članovi imaju najmanje zvanje “vatrogasac”, uz obavljen liječnički pregled za poslove vatrogasca prema Pravilniku za poslove s posebnim uvjetima rada.

Pregled osposobljenosti članstva po zvanjima:

ZvanjeBroj članova
Vatrogasni časnik 1. klase5
Vatrogasni časnik6
Vatrogasni dočasnik 1. klase11
Vatrogasni dočasnik6
Vatrogasac 1. klase20
Vatrogasac11
UKUPNO59

OSTALA OSPOSOBLJAVANJA

Članovi Društva redovito pohađaju stručna osposobljavanja za specijalnosti.

SpecijalnostBroj članova
Aparati za zaštitu dišnih organa12
Gašenje šumskih požara i prijevoz helikopterom 6
Gašenje i spašavanje u zatvorenom prostoru6
Strojar1
Vatrogasac s posebnim ovlastima i odgovornostima3
Rad s motornom pilom6
Rad s visikotlačnim kompresorom5
UKUPNO39