Vježba operativni članovi – izolacioni aparati

Seminar u JVP Zagreb
1. travnja 2017.
Vježba operativnih članova – rad sa mlazevima
15. travnja 2018.

Dana 11.03.2018.godine održana je vježba operativnih članova vatrogasne postrojbe DVD-a Kneginec Gornji na temu zaštita organa za disanje i rad s izolacijskim aparatima.Tom prilikom su se vatrogasci od strane predavača detaljnije upoznali s temom u svezi važnosti zaštite organa za disanje i korištenja IDA aparata sa stlačenim zrakom koje koristimo pri obavljanju intervencija gdje je atmosfera nepovoljna za navalnu grupu koja ulazi u prostor zahvaćen požarom.Pozorni operativci koji su upoznati kako pravilno uporabiti IDA aparate posjeduju važeći lječnički pregled i u dobroj su fizičkoj kondiciji kako bi zadovoljili sve uvjete prilikom sudjelovanja u akciji gašenja strukturnih požara.Tijekom predavanja detaljno su se upoznali sa svim dijelovima aparata, kako ga pravilno obući i sigurno koristiti.U praktičnom dijelu vježbe operativni članovi su u uvjetima nikakve vidljivosti prolazili poligon s postavljenim taktičkim zadacima, a mjerila se i  potrošnja zraka  svakog vatrogasca.

Cilj ove vrlo važne  vježbe bio  je pokazati važnost izolacijskih aparata sa stlačenim zrakom pri vatrogasnim intervencijama, te bitnost održavanja i pravilnog rukovanja istim.