Vježba operativnih članova – rad sa mlazevima

Vježba operativni članovi – izolacioni aparati
11. ožujka 2018.
Vježba operativnih članova – unutarnja navala
6. svibnja 2018.

Dana 15.04.2018.godine operativni članovi vatrogasne postrojbe odradili su još jednu u nizu operativnih vježbi pod nazivom izbor i uporaba vodenih mlazeva koji se koriste prilikom gašenja požara u građevinama.Prilikom nastupa navalne grupe važan je izbor vodenog mlaza kako nebi došlo do remećenja temperaturnih slojeva u požaru, a time i do ugrožavanja sigurnosti vatrogasaca navalne grupe.Tom prilikom se na vježbi uvježbavalo korištenje raspršenog i punog mlaza, tehnika impulsnog gašenja požara te pomicanje mlaznice u obliku slova T,Z ili O.Na rečenoj vježbi uvježbavalo se i kretanje kroz prostor zahvaćen požarom, provjera temperature u prostoriji pomoću kapljica vode i korištenje zaštitnog mlaza kod nastanka plamenog udara u zatvorenom prostoru.