ISPUMPAVANJE VODE

Požar otvorenog prostora
8. listopada 2016.
EKSPLOZIJE POSUDE POD TLAKOM
27. studenoga 2016.

Uslijed velikih količina kiše došlo je do plavljenja podruma u firmi Recon d.o.o. u Knegincu Gornjem Kolodvorska 26. Dojavu o plavljenju dobivamo u 12:10 sati, a na intervenciju izlazimo sa tri operativna vatrogasca. Ispumpavanje vršimo sa prijenosnom motornom pumpom, a intervenciju završavamo u 13:50 sati.