Obrana od poplave

Čišćenje prometnice
21. ožujka 2018.
Čišćenje prometnice
23. svibnja 2018.

U subotu 31.03.2018. u 16:59 sati operativni članovi DVD-a Kneginec Gornji zaprimili su dojavu VOC-a JVP Varaždin o potrebi obrane od poplave u Knegincu Gornjem, Topločka 179 . Na intervenciju izlazimo s navalnim vozilom i 9 operativnih vatrogasaca. Intervenciju završavamo u 18:22 sati.