Požar otvorenog prostora

Ispumpavanje vode
14. rujna 2018.
Prometna nesreća
19. listopada 2018.

Dana,05.10.2018. godine u 14:07 sati zaprimili smo dojavu putem elektromotorne sirene i SMS porukom od VOC-a JVP Varaždin o nastanku požara otvorenog prostora Varaždin Breg, Mozdernjak bb ( Pintarićeva graba ) . Na mjesto događaja izlazi 8 članova vatrogasne postrojbe sa navalnim vozilom. Intervenciju završavamo u 15:22 sati.