Požar plinovoda

Tehnička intervencija – plinodojava
17. srpnja 2021.
Tehnička intervencija – uklanjanje stabla
6. kolovoza 2021.

Dana, 26.07.2021. godine u 11:54 sati operativni članovi DVD-a Kneginec Gornji zaprimili su dojavu VOC-a  JVP Varaždin o nastanku požara plinovoda u Turčinu, Kolodvorska ulica.Na mjesto događaja izlazimo s navalnim i kombi vozilom  te 7 operativnih vatrogasaca.Dolaskom na mjesto događaja, utvrđujemo da se radi o požaru  plina koji izlazi iz probušene plinovodne cijevi koju su oštetili izvođači radova prilikom iskopa kanala.Budući da je nastalo i oštećenje električnog voda pristupamo gašenju istog vatrogasnim prahom kako bi zaštitili vatrogasce od strujnog udara, ali zbog pritiska u plinovodu plin i dalje istječe u atmosferu.Zbog sigurnosti vršimo evakuaciju stanara obližnjih kuća te tražimo od VOC-a JVP Varaždin da na mjesto događaja pošalju Termoplin i Elektru radi zatvaranja plina i  isključivanja el.energije. Do njihovog dolaska vršimo osiguranje mjesta događaja. Kasnije na intervenciju priključuju se i članovi DVD-a Varaždinbreg koji su na kraju ulice vršili osiguranje da nitko ne prilazi mjestu događaja.  Intervenciju završavamo u 14:15 sati.