Požar škarpe od pružnih pragova

Požar otvorenog prostora
30. ožujka 2020.
Spašavanje mačke
3. travnja 2020.

Dana, 01.04.2020. godine u 01:03 sati operativni članovi DVD-a Kneginec Gornji zaprimili su dojavu VOC-a JVP Varaždin o nastanku požara na otvorenom prostoru, Varaždin Breg Glavić 66 (nedaleko od UO Češljaš). Na mjesto događaja izlazimo s navalnim i kombi vozilom te 10 operativnih vatrogasaca. Dolaskom na narečenu lokaciju utvrđujemo da se radi o požaru potpornog zida- škarpe koja je izrađena od pragova za željezničku prugu, a vatra je zahvatila i dva stabla bora te dio šikare radi odlaganja pepela. Pristupamo gašenju istog kako bi spriječili daljnje širenje. Gašenju se pridružuje i DVD Varaždinbreg s vitlom za brzu navalu. Samo gašenje je bilo otežano zbog konfiguracije i neprohodnosti terena te samog materijala koji je gorio.Istovremeno se vršila i regulacija prometa budući da su se interventna vozila nalazila na glavnoj prometnici. Na intervenciji su bili prisutni i vatrogasci DVD Lužan Biškupečki. Intervenciju završavamo u 02:46 sati.