Tehnička intervencija – čišćenje prometnice

Požar kuće
23. travnja 2020.
Obrana od oborinskih voda, čišćenje prometnice
5. lipnja 2020.

Dana 03.06.2020. u 19:15 sati operativni članovi DVD-a Kneginec Gornji dobivamo dojavu o potrebi ispiranja blata s kolnika i korita izvora pitke vode Korečkovec u Knegincu Gornjem,Tina Ujevića 9. Nakon dolaska na prvu intervenciju ubrzo dobivami još jednu, a radilo se o ispiranju blata s kolnika na raskrižju Knegingradske ulice i ulice Halić. Na intervenciju izlazimo s navalnim vozilom i 3 operativna vatrogasca. Intervenciju završavamo u 20:58 sati.