Tehnička intervencija – čišćenje prometnice

Obrana od oborinskih voda, čišćenje prometnice
5. lipnja 2020.
Spašavanje mačke
23. lipnja 2020.

Dana 06.06.2020.g. u 11:20 sati operativni članovi DVD-a Kneginec Gornji dobivaju dojavu o potrebi ispiranja blata s kolnika i nogostupa u Donjem Knegincu, Radnička 118. Na intervenciju izlazimo s navalnim vozilom i 3 operativna vatrogasca. Intervenciju završavamo u 12:11 sati.